Kære pårørende

Som personale har vi et ønske om, at I kommer og besøger jeres nærmeste som I hidtil har gjort.

Vi forventer et tæt samarbejde med jer som pårørende, og håber at I støtter og respekterer de værdier vi arbejder efter. Vi ønsker tæt dialog mellem beboer, jer som pårørende og kontaktperson. Oplever I noget, som I kunne ønske anderledes, er vi altid parat til at drøfte det.

Personalet er behjælpeligt i forhold til pleje og praktisk bistand ud fra kommunens kvalitetsstandard. Har I ønsker der ud over, f.eks. mere rengøring, er I meget velkomne til at hjælpe hermed eller evt. købe hjælpen af eksternt hjemmeservicefirma. Andre opgaver såsom eksempelvis indkøb, ledsagelse til læge/sygehus, planlægning/afholdelse af fødselsdag/festligheder, småreparationer (tøj, inventar), afbestilling af mad og større rengøringsopgaver vil det som indflytning på Plejecenter Møllestien være jer som pårørende der hjælper/støtter beboeren med.

Der er mulig for at købe forplejning når I er på besøg, men I er også velkommen til, at medbringe mad og drikkevarer.

 

Publiceret 14-02-2017