Værd at vide, når du flytter ind på Møllestien

Når du flytter ind på Møllestien, bliver du modtaget af det personale som arbejder på den etage, hvor du skal bo. To fra personalet vil fungere som dine kontaktpersoner. De vil hjælpe dig tilrette, og være behjælpelig med at planlægge din hverdag.

Kontaktpersonerne kan også være bindeled mellem personalet, dig og din familie.

Navnet på din kontaktpersoner, vil stå i din borgerjournal. Hvis du ikke har en borgerjournal ved indflytningen, vil vi oprette en til dig.

I den første tid vil der være en del aftaler som skal på plads.

Din lejlighed er dit private hjem, som du skal møblere. Vi opfordrer dig til at medbringe de ejendele, som betyder noget for dig og som er med til at fastholde dit tidligere liv og virke. Ved indretningen beder vi dig tage hensyn til, at personalet kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Du skal selv tegne en ansvars og indboforsikring. Du kan medbringe dit eget fjernsyn, radio, telefon osv. og du betaler licens som hidtil.

Du kan selvfølgelig beholde din sædvanlige læge og tandlæge. Hvis din fysiske eller psykiske tilstand forhindrer dig i at bruge din sædvanlige tandlæge, er der mulighed for at blive visiteret til omsorgstandplejen. Dette kan kontaktpersonen være behjælpelig med.

klik her for at læse mere om indflytning

klik her for at læse mere om omsorgstandplejen.

Publiceret 14-02-2017