Værdier i vores fælles hverdag.

Vi vil:

 • støtte dig, så du får størst mulig tryghed i hverdagen
 • møde hinanden med gensidig respekt
 • opnå den bedste omsorg i samspil med dig
 • støtte dig i at få medbestemmelse
 • bruge humor med omtanke
 • sammen fange nuet

 

Vi vil også:

 • skabe tryghed ved genkendelighed og sammenhæng i hverdagen
 • hjælpe dig med at vedligeholde og udvikle dine færdigheder
 • skabe gensidig respekt ved at være lydhøre overfor hinanden
 • skabe medbestemmelse ved at lytte til dine ønsker og behov
 • bruge humor som en vigtig del af hverdagen, og vi ønsker sammen med dig at skabe en dagligdag fyldt med glæde og latter
 • fange nuet ved at være sammen og være opmærksomme på de små ting i hverdagen

Publiceret 14-02-2017