Kontaktrådet er talerør for ældre i lokalområdet, for beboere og pårørende på Ældrecenteret samt for frivillige og foreninger der arbejder til gavn for ældre i lokalområdet.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i uge 44/45 og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering i dagspressen og opslag i lokalområdet.

Der er for øjeblikket ikke et kontaktråd for Plejecenter Møllestien.

Publiceret 01-03-2016