Tilsyn på Plejecenter Møllestien

Plejecenter Møllestien er et kommunalt plejecenter som er omfattet af offentligt tilsyn som er bestående af embedslæge samt varslet og uvarslet kommunalt tilsyn.

I henhold til Serviceloven har Kommunalbestyrelsen pligt til årligt, at aflægge et uanmeldt tilsynsbesøg på alle plejecentre. Tilsynsbesøget skal være med til at sikre fokus på de kommunale opgaver og at de løses i henhold til Serviceloven.

Sundhedsstyrelsen aflægger uanmeldte tilsyn på alle plejecentre, hvert eller hvert andet år og har fokus på de sundhedsfaglige forhold med afsæt i Sundhedsloven.

Køkkener er underlagt Fødevarestyrelsens Levnedsmiddelkontrol.

 

Tilbage til forsiden

Publiceret 02-10-2019